• Home | Editorial Board | Journal information | 中文版

Editorial Board


Entomotaxonomia Editorial Committee
 
Director: HUANG Da-wei
Vice Directors:ZHANG Ya-lin
                          ZHANG Zhi-qiang (New Zealand)
Members:
BU Wen-jun           XUE Da-yong
CAI Wan-zhi          YANG Ding
CHEN Bin              YANG Xing-ke
CHEN Xue-xin        YANG Zhong-qi
DU Yu-zhou           YIN Wen-ying
FENG Ji-nian          YIN Xiang-chu
HONG Xiao-yue     YUAN Feng
HUA Bao-zhen        ZHANG Ya-lin
HUANG Da-wei      ASPÖCK H. (Austria)
HUANG Yuan         FLETCHER M. (Australia)
JIN Dao-chao          KNUTSON L. (USA)
LI Hou-hun              LANDRY J-F. (Canada)
LIANG Ai-ping        MOUND L. A. (Australia)
QIAO Ge-xia           TAKAGI S. (Japan)
REN Dong              TREMBLAY E. (Italy)
REN Guo-dong       VANE-WRIGHT R. I. (UK)
WANG Min            WANG Qiao (New Zealand)
WU San-an              ZHANG Zhi-qiang (New Zealand)
版权所有:  您是本站第  499320  位访问者
主管单位:Ministry of Education of the People’s Republic of China 主办单位:Northwest A & F University and The Entomological Society of China 地址:Entomotaxonomia, Entomological Museum, Northwest A & F University, P.O. Box 55, Yangling, Shaanxi, China
电话:+86-29-87092524 电子邮件:kunchongfl@nwsuaf.edu.cn
技术支持:北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号